Plafó 2

Situem-nos

El nom de les escoles

Els noms que han rebut les escoles al llarg del temps han estat molt variats i diferents en funció de les dates de fundació i dels espais concrets on s’han ubicat.

Molt sovint, de forma genèrica, l’escola Vedruna ha estat coneguda com l’escola de “les monges”, especialment en localitats petites o bé amb el nom de Carmelites.

Al llarg del temps, però, els noms són diversos en funció de la població. En deixem alguns:

  • A Vic, “Hermanas Escorialeses”, a mitjans segle XIX, conegudes així pel mot d’origen de la Casa on es van fundar: El Mas o Manso Escorial.
  • Col·legi Nostra Senyora del Carme. El nom va ser proposat a Joaquima, en el moment de la Fundació de l’Institut l’any 1826, per la devoció que el Bisbe de Vic, Pablo de Jesús Corcuera, tenia pel Carmel, molt relacionat amb el vot de la pobresa o la senzillesa. En diferents períodes històrics, es castellanitzen alguns noms; en aquest cas, “Colegio del Carmen”.
  • En altres poblacions, van fundar amb el nom de Col·legi Sant Josep, patró dels Carmelites des del segle XVII.
  • També, alguna escola va rebre el nom de Col·legi Sant Rafel (a Barcelona, carrer Lledó).
  • Algunes altres escoles van dedicar el centre al Sagrat Cor, donat que l’Institut de les Germanes Carmelites hi està consagrat.
  • A principis del segle XX, algunes escoles van prendre el nom d’Immaculada.

A partir de l’any 2016, amb motiu de la creació de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, les escoles han pres, de forma genèrica, el nom de Vedruna en el seu títol “oficial”. Amb tot, i de forma popular, es mantenen expressions com l’escola de “les monges” o les Carmelites.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website