1

Manso Escorial

Arribem al Mas Escorial, o «El Manso», com des de temps immemorial en diu la gent. L’edifici actual i els terrenys que l’envolten són una mínima part de la casa pairal i els extensos conreus que hi havia en els anys de Joaquima de Vedruna. Després de diverses estades al mas en vida del seu home i hereu de la finca, Teodor de Mas, Joaquima, en quedar viuda, hi va fixar la seva residència definitiva. Deu anys després va fundar aquí la seva Congregació. Era l’any 1826. Aquí hi va haver la primera comunitat, el primer noviciat i la primera escola. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website