7

Casa Parrella

La Casa Parrella, residència, llavors, d’antics amics de Joaquima en els anys de la seva vida seglar, oferia a la comunitat tot just fundada un dels mitjans per guanyar-se la vida de què disposaven: bugaderia i planxa. 

Una de les innovacions de la Fundadora pel que fa a estil de vida religiosa de l’època va ser, precisament, que les seves comunitats no visquessin de rendes, deixes o almoines, sinó del seu treball.

La casa Parrella és obra dels germans Morató i els seus salons estan decorats per Marià Colomer.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website