5

Carrer de Santa Joaquima

Tot i que Joaquima va fundar la Congregació a casa seva, al Mas Escorial, va haver de traslladar-se amb la comunitat, per disposició del bisbe —raons de seguretat—, al carrer de la Riera, cantonada Basses, primer, i després a uns pisos d’aquest carrer que avui porta el seu nom i que llavors es deia carrer dels Caputxins, que portava al convent dels Caputxins, avui parròquia de la Divina Pastora.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website